KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Ciekawe pomysły i rady

Wśród wielu nowych sposobów oceniania kształtującego, promowanych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej znajdują się techniki samooceny. Na szczególną uwagę zasługuje „sygnalizacja świetlna”, która polega na ocenie wykonanego zadania. W zależności od stopnia poprawności uczniowie oceniają...

Pomysły na dodatkowe atrakcje związane z wprowadzeniem nowej litery alfabetu. Dzieci otrzymują zadanie przyniesienia z domu przedmiotu, którego nazwa rozpoczyna się od wprowadzanej litery. a). z przyniesionych rzeczy można zorganizować wystawkę w klasie; b). każde dziecko może wykonać rysunek...