KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Metoda Montessori

Zbiór najlepszych materiałów edukacyjnych związanych z metodą nauczania wybitnej włoskiej lekarki Marii Montesorii.

Kategorie:

Wszystkie publikacje

Dziecko poznając świat według metody Marii Montessori zaczyna od szerokiego spojrzenia. Najpierw kosmos, nasz Układ Słoneczny, planeta Ziemia, jej powierzchnia, a na niej przyroda ożywiona i nieożywiona. Kontynenty, państwa, a w nich ludzie. Przypomnę tylko, jest to poznawanie na poziomie...

Jak dziecko poznaje świat w metodzie Marii Montessori? Zaczyna od teleskopu, by kończyć na mikroskopie. Rozpoczyna ona budowanie opowieści o świecie od ogółu, który coraz bardziej uszczegóławia, by dotrzeć do szczegółu. W ten właśnie sposób od Drogi Mlecznej docieramy do kontynentu zwanego Afryką.

szerokie spojrzenie na pedagogikę Marii Montessori

Istota pedagogiki Marii Montessori polega na stwierdzeniu, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i...

Od bardzo dawna, bo od co najmniej 15 lat poszukuję najlepszych metod i sposobów pracy z dziećmi. Jeszcze przed reformą oświatową brałam rozdzielone treści poszczególnych przedmiotów i łączyłam je w bloki. Nie wiedziałam wtedy, że wkrótce reforma wprowadzi nauczanie zintegrowane. Jako nauczyciel w...

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność. Pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności...

Od samego początku warto przypilnować, aby nasze pociechy potrafiły zadbać o porządek. Im szybciej nauczą się praktycznego życia tym łatwiej odnajdą się w dorosłym życiu. Jedną z podstawowych czynności świadczących o samodzielności jest zmywanie naczyń. Śniadanie, obiad, kolacja, deser – to tylko...