KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Percepcja wzrokowa

Rzuty górne, boczne, kreślenie, to zazwyczaj nie są słowa zachęcające do działania, ćwiczeń, a tym bardziej zabawy. A czy wyobraźnia przestrzenna jest potrzebną umiejętnością? Odpowiedź jest jest oczywista: myślenie przestrzenne wspiera zabawy konstrukcyjne, wyobrażenia przestrzenne podstawowych i...

Wydrukuj i tnij. Do wyboru wersja kolorowa i konturowa do kolorowania. Koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz trening precyzji.

Oto karta pracy do obserwacji pogody na dany miesiąc lub wybraną jego część. Wypełniana codziennie daje ogromny materiał do porównań ilościowych i jakościowych. Możesz dzięki tym kartom prowadzić obserwacje z (młodszymi dziećmi): temperatury, nasłonecznienia, wiatru i opadów.

Karta pracy ćwiczy postrzeganie i orientację kierunkową.

Kilka ciekawych kart pracy do wykorzystania i jednocześnie urozmaicenia wspólnych zabaw z dziećmi.