KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Historia koncepcji pedagogicznych

Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską 6 września 2012 r. określa, iż „Do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w...

Kluczem do wiedzy i sprawności intelektualnej jest czytanie. Dziecko, które dobrze czyta, ma większą wiedzę i lepiej radzi sobie w szkole. Dziecko takie jest bardziej pewne siebie i ma lepszy kontakt z rówieśnikami. Każde dziecko może sprawnie czytać. z najnowszych badań wynika, że dzieci mogą...

Célestin Freinet (ur. 15 października 1896, zm. 8 października 1966) – pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej" (école moderne française). Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, wychowywał się na wsi. Wykazywał zainteresowania naukami przyrodniczymi. Znalazło to później...

Zasadniczym założeniem koncepcji Reggio jest, iż w pełni stała i niezmienna koncepcja przedszkola nie istnieje. Pedagogika Reggio nie jest więc gotowym modelem do zastosowania, lecz podlega ciągłym zmianom w zależności od potrzeb i spostrzeżeń. To właśnie intensywny dialog pomiędzy dorosłymi...

Pragnę zaprosić Państwa w podróż w czasie, pragnę cofnąć się wstecz o ponad 150 lat. Jest wczesne lato roku 1840. Ulice turyńskiego miasteczka Bad Blankenburg wypełnia śmiech dzieci śpieszących do pierwszego ogródka dziecięcego (niem. Kindergarten). Friedrich Fröbel przygotował do ich dyspozycji...