KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Inspirujące warsztaty autorskie

Nasze warsztaty nie tylko budzą entuzjazm uczestników, ale pokazują konkretne metody pracy z uczniem. Więcej szczegółów można uzyskać pisząc na warsztaty@educarium.pl

Pokochać ułamki - praca metodą stacji

Metoda stacji umożliwia powtarzanie i utrwalanie umiejętności w atrakcyjnej dla uczniów formie. Na przykładzie zagadnień z zakresu ułamków uczestnicy poznają zastosowanie tej metody w praktyce, pracując na stacjach różnicujących formę i poziom trudności. Metoda pozwala poprowadzić interesujące lekcje, angażujące uczniów w czynnościową naukę, mimo niewielkiej ilości pomocy dydaktycznych. Jest to również bardzo efektywna forma indywidualizacji nauczania.

System dziesiętny w metodzie Montessori

W metodzie Montessori uczeń na konkretnym materiale ćwiczeniowym poznaje liczby wielocyfrowe, a następnie czynnościowo przeprowadza na nich działania arytmetyczne. Dopiero po takim przygotowaniu poznaje algorytmy działań pisemnych. Warsztat ten to nieocenione wsparcie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i matematyki. Prezentuje doskonałe rozwiązania dla wszystkich uczniów klas I-VIII, a zwłaszcza uczniów wykazujących trudności w wykonywaniu obliczeń metodą pisemną.

Gramatyka na ciekawo

Inspirowany pedagogiką Montessori warsztat prezentuje wielozmysłową formę nauki gramatyki. Poszczególne części mowy oznaczane są kolorowymi figurami, które można układać lub rysować nad wyrazami. Całe zdania można wyskakać na dużych dywanikach. Inwencję i wyobraźnię uczniów pobudza bajka o częściach mowy, którą można inscenizować obrazowymi rekwizytami. Wszystkie te aktywności tworzą swoiste kotwice myślowe, które wspierają proces uczenia się.

Odczarować algebrę

Nauczyciele poznają klocki algebraiczne, które - łącząc algebrę z geometrią - w czynnościowy, niezwykle obrazowy sposób przeprowadzają ucznia przez cały kurs algebry wymagany podstawą programową. Pojęcia i zagadnienia, takie jak: jednomian, suma algebraiczna, redukcja wyrazów podobnych, wartość liczbowa sumy algebraicznej, działania na sumach algebraicznych i jednomianach, rozwiązywanie równań i układów równań pierwszego stopnia przestają być niezrozumiałym ciągiem znaków zapisywanych w zeszycie. Tak przedstawiona algebra nie straszy, lecz zachwyca swym logicznym pięknem!