KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

W związku z realizacją przez naszą firmę – educarium spółkę z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – trzech projektów pn. 

1). „METODA eduSTACJI – opracowanie innowacyjnej formy nauczania otwartego matematyki w szkole podstawowej

2). „METODA eduSTACJI – opracowanie innowacyjnej formy nauczania otwartego biologii w szkole podstawowej

3). „METODA eduSTACJI – opracowanie innowacyjnej formy nauczania otwartego fizyki w szkole podstawowej

 

w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

zapraszamy do składania ofert na wykonanie prac wskazanych w załączonym dokumencie dotyczącym przedmiotowego zapytania ofertowego.

 

Termin składania ofert mija w dniu 12 listopada 2019 roku o godzinie 10:00.

 

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami do pobrania poniżej (pliki PDF):

0
Udostępniono