KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Zagrajcie w klasie w niecodzienne memory. Utrwalanie zapisu liczb za pomocą cyfr rzymskich w czasie tak emocjonującej gry będzie prawdziwą przyjemnością.

Pobierz gotowe kartoniki w dwóch zakresach liczbowych: od 1 do 20, od 20 do 100.

 Zagrajcie w klasie w niecodzienne memory. Liczby rzymskie utrwalane w czasie emocjonującej gry okażą się łatwe i zrozumiałe.

Pobierz gotowe kartoniki w dwóch zakresach liczbowych: od 1 do 20, od 20 do 100.

Jak grać:

  • Wydrukuj karty na kolorowym brystolu i potnij na małe kwadraty.
  • W czasie gry dzieci rozkładają kartoniki liczbą do spodu (zakryte).
  • Pierwsze dziecko odkrywa dwa dowolne kartoniki.
    • Jeśli stanowią one parę (np. XLVII oraz 47), wtedy gracz zachowuje kartoniki i odkrywa kolejne dwa.
    • Jeśli odkryte kartoniki nie tworzą pary, gracz odkłada je na to samo miejsce. Kolejka przechodzi na następne dziecko.
  • Wariant łatwiejszy: Przed rozpoczęciem gry dzielimy kartoniki na dwie grupy (cyfry arabskie, cyfry rzymskie). Wtedy podczas odkrywania dziecko bierze jeden kartonik z jednej grupy, a kolejny - z drugiej. W tym przypadku łatwiej jest trafić na parę.


Pobierz gotowe kartoniki w dwóch zakresach liczbowych:

liczby rzymskie od 1 do 20

liczby rzymskie od 20 do 100

0
Udostępniono