KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

751-3145 Umiem liczyć - karta

 

Jak rozwijać wiele różnych funkcji poznawczych dziecka, potrzebnych do nauki matematyki, za pomocą jednego pudełka? Do tego wykorzystać w nauce najnowsze wynalazki techniczne dla większej motywacji do pracy i nauki? Mamy na to sposób. Zna go już wielu pedagogów, a Ty?

 

Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń Umiem liczyć nr kat. 751-3145 wspomaga rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, zarówno w czasie zajęć ogólnych, jak i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3. Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.

Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się. Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci.

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego pisania
- syntezę i analizę wzrokową,
- myślenie przyczyno-skutkowe,
- orientację w przestrzeni,
- spostrzegawczość i koncentrację uwagi,
- rozpoznawanie kształtów, cyfr oraz znaków matematycznych,
- myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne,
- pamięć,
- umiejętności grafomotoryczne aż do pisania cyfr, liczb i zapisywania działań matematycznych.

POBIERZ i przetestuj kilka ze 150 kart tego bogatego zestawu:

751-3145 Umiem liczyć - karta  1 751-3145 Umiem liczyć - karta  2 751-3145 Umiem liczyć - karta  3

 

751-3145 Umiem liczyć - karta  4 751-3145 Umiem liczyć - karta  5 751-3145 Umiem liczyć - karta  6

 

751-3145 Umiem liczyć - karta  7 751-3145 Umiem liczyć - karta  8 751-3145 Umiem liczyć - karta  9

 

751-3145 Umiem liczyć - karta  10

0
Udostępniono