KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Dzięki tej zabawie uczniowie mogą liczyć i jednocześnie troszkę się ... poruszać. Możliwe są różne warianty gry: z grupą 4-osobową lub w drużynach.

Wariant dla 4 dzieci
W zabawie bierze udział 4 dzieci i każde z nich ustawia się w innym narożniku sali. Nauczyciel podaje zadanie do obliczenia (np. 11 x 12 = ?). Ten kto pierwszy poda poprawny wynik przesuwa się do kolejnego narożnika (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Wygrywa to dziecko, które jako pierwsze powróci do swojego narożnika (czyli jako pierwsze poprawnie rozwiąże 4 zadania).

Wariant dla całej klasy
Podobna zabawa może zostać przeprowadzona także z 3-5 grupami uczniów. Każda drużyna ustawia się w szeregu. Nauczyciel podaje zadanie do obliczenia. Odpowiedzi udzielają tylko dzieci stojące na początku szeregu. Dziecko, które jako pierwsze poda poprawną odpowiedź, przesuwa się na koniec szeregu. Wygrywa ta drużyna, w której zaczynający gracz jako pierwszy znajdzie się ponownie na początku szeregu (czyli ta, w której każde dziecko podało już poprawną odpowiedź).

0
Udostępniono