KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Ile to jest 10 metrów? Ile to jest 10 metrów na 100 metrowej linii? Proste zabawy pozwalają uczyć szacowania odległości i utrwalają szereg liczbowy.

Umiejętności szacowania jest bardzo ważna w nauce matematyki. Jak sami wiemy, szacowanie odległości jest trudne - a jednocześnie bardzo potrzebne w codziennym życiu. Zachącajmy zatem dzieci do ćwiczeń i zabaw, które pozwolą uczyć się szacowania odległości.

Proponowana zabawa doskonali nie tylko umiejętność szacowania - pozwala dzieciom na poszukiwanie sposobu rozwiązania problemu. W zależności od wiedzy dziecka może ono stosować różne metody na określanie odległości (z ułamkami czy procentami włącznie). Stąd też zabawę można zastosować nie tylko w nauczyaniu zintegrowanym, lecz także w starszych klasach szkoły podstawowej.

  1. Odmierzamy na podłodze odcinek o długości 100 metrów. Zaznaczamy kredą początek i koniec.
  2. Każdemu dziecku przydzielamy liczbę od 5 do 95 metrów. Liczba ta oznacza odległość od początku wyznaczonego odcinka w kierunku jego końca.
  3. Teraz zadaniem każdego dziecka jest  oszacować swoją odległość od początku i ustawić się w tej odległości na linii.
  4. Jeśli wszystkie dzieci zajęły już swoje miejsce na linii, nauczyciel lub wybrane dziecko dokonuje pomiaru.
  5. Komu udało się dobrze oszacować odległość?

WARIANTY:

  • Aby przeprowadzić zabawę w pomieszczeniu, możemy zmniejszyć długość wyznaczanej linii.
  • Możemy wyznaczony odcinek określić jako oś liczbową 0-100, jednakże nie wyznaczać jej na długości 100 metrów. Uczeń, który otrzyma liczbę 25 - ustala swoje miejsce, ustawiając się w odległości 1/4 od początku linii.
  • Linię można wyznaczyć rozkładając sznur na podłodze. Zadaniem dzieci jest przypiąć klamerkami przydzielone liczby.
  • Odchodząc od stosunku 1 = 1 metr można łatwo zwiększać zakres liczbowy, np. do 1.000 lub 1.000.0000. Przypinanie liczb na takich odcinkach jest bardzo dobrym ćwiczeniem na orientację w szeregu liczbowym i dzieleniu odcinka na części.
0
Udostępniono