KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Popularna technika twórcza - tworzenie map myślowych - jako zabawa już dla najmłodszych dzieci. Potrzebujemy: kolorowe czasopismo, nożyczki, klej, arkusz papieru, mazak i ... otwarty umysł.

Zabawę zaczyna chętne dziecko - wyszukuje w czasopismie dowolną ilustrację, wycina ją i nakleja na sam środek arkusza papieru. Teraz prosimy dzieci o stworzenie map skojarzeń z przedstawioną ilustracją. W zależności od wieku dzieci mogą one nasuwające się skojarzenia napisać, bądź namalować. Również nauczyciel może służyć pomocą w sporządzaniu notatek na arkuszu.

Zachęcamy do częstego przeprowadzania zabawy!

0
Udostępniono