KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Atrakcyjna zabawa w klasie lub w domu. Potrzebna tablica i kreda lub duży arkusz papieru i kredka. Nie zapomnijmy o wyobraźni...

Wersja szkolna (przedszkolna)

Nauczyciel dzieli klasę na dwie drużyny i ustala tematykę zabawy, np. zwierzęta domowe. Zadaniem dzieci jest napisać na karteczkach po jednej nazwie zwierzęcia. Nauczyciel zbiera karteczki, a jedno dziecko z pierwszej drużyny przychodzi do tablicy i losuje karteczkę z wyrazem. Teraz z zawiązanymi oczyma w ciągu kilku sekund musi narysować postać tego zwierzęcia kredą na tablicy. Zadaniem jego drużyny jest możliwe szybko odgadnąć, co przedstawia rysunek. Po upływie ustalonego czasu (np. 30 sekund) może odpowiadać drużyna przeciwna. Ta drużyna, która prawidłowo zgadnie - otrzymuje punkt. Potem kolej na dziecko z drugiej drużyny.

W zależności o ustaleń zabawa może trwać do wylosowania wszystkich karteczek, do wylosowania określonej liczby (np. dziesięć) lub do zdobycia przez jedną z drużyn określonej liczby punktów (np. pięć).

Można również ustalić możliwość zadania jednego (dwóch, trzech) pytań pomocniczych do rysunku. Pytania mogą być typu zamkniętego - czyli możliwe jest odpowiedzi "tak" lub "nie".

Wersja domowa

Ponieważ w domu zazwyczaj nie ma tablicy i tylu uczestników - zabawę należy nieco zmodyfikować. Można grać w drużynach lub w parach. Zamiast rysować na tablicy - rysujemy na kartce papieru. Ustalamy tematykę (np. przedmioty domowe) i można również zapisać je na karteczkach (najlepiej, gdy będzie ich w sumie więcej niż 10).

Pozostałe reguły gry mogą pozostać jak "dla wersji szkolnej". Radosnej zabawy!

0
Udostępniono