KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Prosta gra dydaktyczna - wspaniałe ćwiczenie czytania lub utrwalanie pisowni wyrazów dla całej klasy lub grupy dzieci.

1). Wydrukuj i rozdaj dla każdego dziecka kartę do gry BINGO.
Obrazek Pobierz planszę do gry w BINGO - 9 pól

2). Zapisz na tablicy lub dużej kartce 20-24 wyrazów, których czytanie lub pisownię chcesz poćwiczyć. Dla siebie sporządź kolejność, w jakiej bedziesz odczytywać wyrazy w grze.

3). Każde dziecko wybiera sobie 9 wyrazów z Twojej listy i wpisuje je w wolne pola swoje planszy.

4). Jak plansze każdego dziecka są już gotowe, zaczyna się gra w BINGO:
- odczytujesz kolejno wyrazy ze swojej listy, a dzieci szukają je na swoich planszach;
- jeśli wyraz znajduje się na planszy dziecka - zostaje on przekreślony
- pamiętaj, aby pomiędzy czytanymi wyrazami zachować odstęp właściwy poziomowi czytania dzieci

5). Wygrywa to dziecko, które jako pierwsze skreśliło wszystkie wyrazy w dowolnym wierszu lub kolumnie.

>>>>>>

Aby zwiększyć stopień trudności - zwiększ liczbę pól planszy BINGO (np. do 16)
i liczbę wyrazów (np. do 30).
Obrazek Pobierz planszę do gry w BINGO - 16 pól

0
Udostępniono