KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Budowanie zdań po angielskuGramatyka języka angielskiego nie należy do ulubionych tematów uczniów. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie dlatego, że nie rozumieją oni także gramatyki swojego języka lub nie są nią zbytnio zainteresowani... Mamy jednak propozycję, jak pokazać dziecku sens gramatyki i przede wszystkim jej cel. Gdy coś jest na początku zdania, może znaczyć coś zupełnie innego, jeśli znajdzie się na jego końcu lub w środku. Przed wprowadzeniem nazw części mowy w języku angielski warto upewnić się, czy dzieci w ogóle rozumieją pojęcia czasownika, rzeczownika, przymiotnika itd. Dalej będzie już proście, zwłaszcza z ciekawymi puzzlami z Pudełka zdań angielskich.

 

Pudełko angielskich zdań 250-0136

Cała góra błyszczących kartoników z angielskimi wyrazami. Kształt uniwersalnego puzzla ułatwia zestawianie wyrazów w zdania o długości nawet do 9 wyrazów! Co odróżnia tą grę i ułatwia naukę gramatyki języka angielskiego? Wyrazy podzielone są na 9 różnych części mowy oraz znaki interpunkcyjne, co oznaczone jest odmiennym kolorem narożnika każdego puzzla. Dzięki spójnikom dzieci mogą układać nie tylko zdania proste, ale i zdania złożone. Te genialnie proste puzzle rozwijają i utrwalają wiele ważnych kompetencji językowych, tj. słownictwo, poprawna pisownia, struktury gramatyczne, interpunkcja. Z pewnością niejeden kącik ust uśmiechnął się tu enigmatycznie widząc już w dali podkładki kolorystyczne do nauki poszczególnych rodzajów zdań i cały horyzont gier językowych na ich bazie.

Kod kolorystyczny

Każdy puzzel oznaczony jest w lewym górnym rogu kolorem. Kolory te oznaczają poszczególne części mowy oraz tematy do omówienia z nimi związane:

niebieski – czasowniki dynamiczne, łączące i posiłkowe
jasny zielony
– zaimki określone
żółty
– spójniki
pomarańczowy
– przyimki
czarny
– znaki interpunkcyjne
fioletowy
– przedimki określone i nieokreślone
czerwony
– rzeczowniki
zielony
– przymiotniki
jasny niebieski
– przysłówki

Pudełko zdań angielskich 250-0136
Pudełko angielskich zdań 250-0136

Wielkie litery

Tylko niektóre wyrazy napisane są wielką literą. Można jednak budować wiele różnorodnych zdań nie rozpoczynając ich wielką literą. Celem jest przeczytanie jak największej ilości wyrazów. Wystarczy przypomnieć dzieciom, że zdania zaczynamy wielką literą, choć niektóre stworzone przez nich zdania rozpoczynają się małą literą.

Interpunkcja

Każde zdanie kończy się znakiem interpunkcyjnym. Zdanie oznajmujące kończy się kropką. Pytanie kończymy znakiem zapytania. Zbuduj z dziećmi kilka zdań z listy przykładowych zdań (poniżej) i poproś dzieci o umieszczenie właściwego znaku interpunkcyjnego na jego końcu.

Puste puzzle

Zestaw zawiera cztery puzzle do samodzielnego wypisania. Można po nich pisać pisakami suchościeralnymi słowa wybrane przez dzieci. Ważne, by przed schowaniem puzzli zetrzeć te zapisane suchą ściereczką.

Przykładowe zdania składające się z

3 wyrazów:

I can run.
Can you play?
I like you.
This is mine!
He is big.

4 wyrazów:

This is my bike.
I am a boy.
The sun is yellow

5 wyrazów:

Do you want to play?
Pease sit at the table.
How long will you work?

6 wyrazów:

I go to a new school.
She likes to ride her horse.
Do you think she is sad?

7 wyrazów:

My cat is u in the tree.
We can go play at the park.
Can you draw a picture for me?

8 wyrazów:

I can write with a pencil and paper.
Try and think where you put the truck.
She has a cold and could not play.

9 wyrazów:

Today I will go and play in the park.
Did you see the old car in the street?
You should go to bed and get some sleep.

 

Propozycje gier i zabaw puzzlami

  1. Zdania z rebusem – dodaj rzeczownik. Zbuduj dla dzieci zdania z luką, wykorzystując zdania z listy przykładów. Poproś dzieci o uzupełnienie luki puzzlem i przeczytanie uzupełnionego zdania. Inną wersją gry może być pozostawianie luk w miejscu czasowników lub przymiotników.
  2. Grupowe budowanie zdań. Odwróć wszystkie 250 puzzli na stole, wyrazami do dołu. Gracze biorą po 1 puzzlu w jednej kolejce, aż wszystkie puzzle będą wybrane ze stołu. Dalszą część gry rozpoczyna najmłodszy gracz kładąc na stole jeden puzzel, który rozpocznie zdanie np. The. Kolejny gracz dokłada jedno słowo np. dog. Trzeci gracz dokłada kolejny wyraz np. is – „The dog is..” i tak dalej. Kolejka toczy się do momentu, aż któryś z graczy nie będzie już mógł dołożyć żadnego wyrazu. Wtedy zlicza się ilość wyrazów w zdaniu i układa kolejne zdanie. Można gać o to, które zdanie podczas jednej sesji będzie najśmieszniejsze.
  3. Zmiksowane zdania. Prowadzący wymyśla zdanie i wybiera do niego puzzle. Podaje je graczowi lub grupie graczy ułożone błędnie, by ułożyli je w sensowną i gramatyczną całość.
  4. Klasowa ściana słów. Wykorzystaj tablicę informacyjną w Sali by zakodować ją kolorystycznie, aby wskazywała, kolejne części zdania pionowymi pasami odpowiadającymi kolorom części mowy na puzzlach. Kiedy wprowadzasz nowe słowa dodawaj je do odpowiedniej sekcji na tablicy kolorystycznej.
  5. Naukowe centrum tworzenia zdań. Nauczyciel najpierw układa z puzzli zdania i wkłada je do ponumerowanych kopert. Gracz wyciąga z koperty puzzle i układa je w odpowiedniej kolejności. By samodzielnie sprawdzić poprawność zdania dzieci mogą odszukać je na liście wszystkich zdań. Np. gracz bierze kopertę #3 i układa z włożonych do niej puzzli zdanie. Sprawdza jego poprawność na karcie odpowiedzi (koperty i karty odpowiedzi wykonuje nauczyciel).
  6. Wyrazowa ruletka. Podziel puzzle na kupki według kolorów. Wykonaj ruletkę  kartonu, spinacza biurowego i pinezki (lub krótkiego kołka). Wytnij koło z kartonu i podziel je markerem na 10 części (według kolorów na spodzie pudełka). Połącz nit i spinacz w sposób pokazany w instrukcji oryginalnej. Gracze kręcą po kolei kołem i zbierają puzzle według koloru, który po zakręceniu wskazuje spinacz. Celem jest zdobycie takiej ilości kart, by pozwolił na stworzenie pełnego zdania. W innym wariancie można zbierać punkty za każde poprawne zdanie: 3-wyrazowe > 3 punkty, 4-wyrazowe > 6 pkt., 5-wyrazowe > 10 pkt., 6-wyrazowe > 14 pkt., 7-wyrazowe > 18 pkt., 8-wyrazowe > 22 pkt., 9-wyrazowe > 30 pkt.

 

0
Udostępniono