KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Proporcje zajęć w przedszkolu w rozkładzie tygodniowym - zmiany podstawy programowejOd przyszłego roku szkolnego już wszystkie przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego muszą wprowadzić zmienioną podstawę programową wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Oswajamy zmiany pomocami dostosowanymi do małych dzieci, dającymi wiele możliwości zabawy i nauki, nie tylko z językiem obcym, ale także ojczystym, czy innymi dziedzinami. Jak rozłożyć je według zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym? Oto pomoce, które można wpleć nie tylko w typowe zajęcia edukacyjne, ale także w zabawy na świeżym powietrzu, czy w swobodne zabawy dzieci.

 

Enigmatycznie brzmiące „przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” to rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Kiedy dziecko już wie, że mieszka w Polsce, której stolicą jest Warszawa, wie, jakiej jest narodowości, zna godło i flagę Polski, można zaczynać je uświadamiać, że są różne państwa, w których ludzie mówią do siebie całkiem inaczej niż my.

Obszary wychowania przedszkolnego, które należy włączyć w przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym znajdziemy w punkcie 16. zmienionej podstawy programowej.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1)      uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

205-4050 Dźwiękowe fotografie - świat wokół dzieciJeśli bawić się, to nowocześnie, pięknymi zachęcającymi zabawkami o różnych możliwościach zastosowania. Nazywanie kolorów może towarzyszyć tak wielu zabawom, w które można wpleść posiadane już w placówce materiały. Inna możliwość to Piłki obrazkowe tematyczne, jak ubrania, przybory szkolne, owoce i warzywa, zwierzęta, części ciała. Jak się nimi bawić? Umożliwiają one wiele zabaw ruchowych z podawaniem nazw polskich i obcych rysunków tego, co znalazło się pod lewą dłonią złapanej piłki. Można grać na punkty, na pozostanie w kole i wiele innych sposobów.

Dźwiękowe fotografie - świat wokół dzieci to z kolei zestaw kart (dużych i małych) ze zdjęciami dotyczącymi sześciu zagadnień bliskich dzieciom: zwierzęta, muzyka, przedmioty, 990-4065 Dźwiękowe pudełka tęczowetransport, wyrażanie emocji i odpoczynek. W zestawie jest także płyta umożliwiająca wiele różnych opcji gry, czyli nazywanie najpierw zdjęć nazwami obcymi, a następnie rozpoznawanie słuchowe i wtedy podawanie nazw polskich i obcych tego zjawiska czy rzeczy.

Dźwiękowe pudełka - tęczowe to również ciekawa pomoc do tworzenia różnych gier i zabaw. Chowaj w nich przedmioty o takim kolorze jak pudełko i nagraj jego nazwę w pudełku. 6 tęczowych pudełek z mocnego kartonu, magnetyczna pokrywa - powierzchnia do zapisu flamastrem suchościeralnym – ileż innych zadań można z nimi stworzyć.

2)      rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

990-4050 Dźwiękowe pocztówki A6Polecenia takie warto wyznaczyć wspólnie z nauczycielem języka obcego i stosować w jak największej ilości sytuacji. Można je także nagrać na Dźwiękowe pocztówki A6 - 3 sztuki i umieścić w szatni, w łazience, w miejscu zabaw. Gdy dzieci się ich już nauczą, suchościeralna powierzchnia i możliwość wielokrotnego nagrywania pozwala na szybką ich zmianę na nowe.

990-4020 Mikrofon MP3

 

 

3)      powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

Dzieci jeszcze chętniej będą śpiewać i recytować, gdy potem będą mogły usłyszeć swój głos. Mikrofon MP3 to ponad 100 MB do zapisu wersji do powtarzania i wersji służących korygowaniu błędów wymowy.

4)      rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

805-1011 Aladdin & the magic lamp805-1012 Sophie's dreamNasza odpowiedź na ten obszar to wspaniała seria książeczek Young Eli Readers,(np. 805-1012 Sophie's drem, czy 805-1011 Aladdin and the Magic Lamp) której poziom A1 wspaniale nadaje się do czytania lub słuchania z dołączonej płyty CD, a piękne ilustracje światowej sławy 990-4040 Dyktafon grupowy TALKilustratorów wspomagają rozumienie tekstu. Inna możliwość to Dyktafon grupowy TALK, który pozwala na nagranie aż do 4 h różnych zadań lub historyjek, piosenek, zagadek, które dzieci mogą odsłuchiwać nawet w czasie swobodnej zabawy. Podobnie  działa Dźwiękowa pocztówka czterech sekwencji. Posiada ona cztery przyciski do odtwarzania nagrań, co pozwala na ćwiczenie wymowy przedstawionych na niej obrazów lub utrwalanie prostych poleceń. Każdy przycisk może pomieścić nagranie o długości do 10 sekund. Ileż różnorodnych zabaw możemy teraz przygotować dla dzieci! Ileż możemy nagrać! Wyrazy 2- lub 3- lub 4-sylabowe, polecenia, krótkie opowiadania. 990-4059 Dźwiękowa pocztówka 4 sekwencjiPowierzchnia pocztówki jest suchościeralna, co umożliwia umieszczenie korespondującego zapisu w formie obrazkowej lub pisanej. Podobne możliwości daje Dźwiękowe serce – duże na którym można umieścić większy obraz i nagrać dłuższą sekwencję.

Te proste zadania łatwo już umieścić w rozliczeniu tygodniowym proponowanym przez MEN.

Paulina Suberlak

0
Udostępniono