KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Klucze są tym codziennym przedmiotem, którym dzieci lubią się zajmować. Zbierzmy różnorodne klucze i sprawdźmy, na ile sposobów możemy się nimi bawić.

k l a s y f i k o w a n i e

 • Dzieci sortują klucze według własnego uznania a potem wyjaśniają według jakich cech sortowały.
 • My podajemy dzieciom cechy do grupowania kluczy, np. klucze duże i małe, klucze z okrągłą lub kanciastą główką, klucze według kolorów itp.
 • Dzieci mogą starać się opisać wygląd jednego klucza lub porównywać ze sobą dwa klucze (cechy wspólne i cechy różne)

m a ł a   m o t o r y k a

 • Klucze można wiązać w pęczki, nawlekając je na wstążkę i zawiązując całość na kokardkę.
 • Jeśli mamy klucze od kłódki, zadanie dzieci może polegać na dopasowaniu kluczyka do kłódki, otworzenie i zamknięcie kłódki.
 • Kształt klucza można odrysowywać na kartkę papieru (wymagana duża precyzja ruchów!).
 • Dzieci mogą przenosić za pomocą pęsety klucze z jednej tacki na drugą.

l i c z e n i e

 • Klucze mogą być wspaniałymi i interesującymi liczmanami. O ile ciekawiej będzie przeliczać klucze niż klocki! W kluczach można liczyć także ich ząbki.
 • Klucze dzieci mogą wiązać w pęczki o określonej liczbie i dopasowywać do karty z cyfrą.
 • Z kluczy dzieci mogą układać kształt różnych cyfr.
 • Inscenizując zabawę w "portiernię hotelu" dzieci mogą uczyć się prostego dodawania i odejmowania (W skrzyneczce wisi 10 kluczy. Przyjechał gość do hotelu i otrzymał swój klucz do pokoju. Ile jest teraz kluczy w skrzynce?)

i n n e   z a b a w y

 • W przedszkolach montessoriańskich prawie zawsze można spotkać koszyczek z kluczami i kartami wzorcowymi. Na karcie wzorcowej znajduje się obrys klucza. Zadaniem dzieci jest dopasować konkretny klucz do obrysu na karcie.
0
Udostępniono