KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Karta Słowo Tygodnia„Lapidarne konfabulacje mogą być immanentną egzemplifikacją rozwoju dziecięcej wyobraźni i logicznego myślenia do czwartego - piątego roku życia. Nie można jej jednak bagatelizować u dzieci starszych.” Każdy z nas uczy się nowych słów od początku do samego końca swojego życia.

Karta Słowo Tygodnia Dzieci szczególnie potrzebują poszerzać swoje słownictwo w celu coraz lepszego rozumienia i opisywania świata je otaczającego oraz tego wewnętrznego. Wychodzą na przeciw takim potrzebom proponujemy kartę pracy „Słowo Tygodnia”. Jest przeznaczona dla dzieci czytających i piszących, jednak także rodzic może je tworzyć wspólnie z dzieckiem młodszym, zwłaszcza korzystając z jego zainteresowań i nowych doświadczeń.

Tak więc może być to karta do języka polskiego lub obcego. Wybierz tę bardziej odpowiadającą waszym potrzebom. POBIERZ KARTY

  • Wykonane samodzielnie lub z pomocą dorosłego karty można zawiesić w widocznym miejscu i wracać do nich na chwilę każdego dnia tygodnia, a potem zmienić na nowy. Stare karty można zbierać jako teczkę do powtórek, czy wspomnień z ciekawych wycieczek (starożytny, folwark, wieża kontrolna, dwór, maselnica, strzecha, sterowiec, unikalny, wzbronione, laka, triceratops, skamielina, snopowiązałka itd.)
  • W grupie można zastosować rozwiązanie indywidualne, czyli każde dziecko przygotowuje na tydzień jedną kartę i przedstawiamy je sobie w kręgu pod koniec tygodnia. W czasie zajęć można zachęcać dzieci, by zapisały sobie słowo, którego kartę chcą wykonać.
    Bardzo ciekawym motywatorem może być głosowanie raz w miesiącu na najciekawsze słowo. Dzieci będą chętniej szukały i zapamiętywały ciekawe słowa, by zaciekawić innych.

Karta Słowo Tygodnia

0
Udostępniono