KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Proste ćwiczenie, które można wykonać w każdej chwili. Doskonałe podczas wolnego czasu w przedszkolu, szkole i w domu. Pozwala podkreślić, jak ważne dla rozumienia jest uważne słuchanie i dokładne wykonywanie poleceń.

Potrzebne materiały: kartki papieru w szeroką linię, ołówki

Przebieg ćwiczenia:

Rozdaj dzieciom po jednej kartce papieru i ołówku. Wyjaśnij, że ćwiczenie wymaga uważnego słuchania oraz dokładnego wykonywania poleceń. Ćwiczenie polegać będzie na wydaniu krótkiego polecenia, po którym chwilę odczekasz a następnie podasz następne. Dodaj wyraźnie, iż żadne polecenie nie będzie dwukrotnie powtarzane, a więc dzieci powinny zachować ciszę i koncentrację.

Możesz wydawać przykładowo następujące polecenia:

 1. Napisz twoje imię na ostatniej dolnej linii kartki, zaczynając od lewej strony.
 2. W pierwszej górnwj linii od góry wypisz kolejno cyfry od 1 do 9. Zacznij od lewej strony a pomiędzy cyframi zostawiaj odstęp na szerokość swojego palca.
 3. Otocz kółkiem cyfrę 5 i podkreśl cyfrę 8.
 4. W prawym górnym rogu kartki narysuj trzy kwadraty, rysując je w poziomie jeden obok drugiego.
 5. Złóż kartkę na połowę wzdłuż dłuższego boku.
 6. Teraz otwórz kartkę i złóż ponownie na połowę wzdłuż krótszego boku.
 7. Narysuj kółeczko w tym miejscu kartki, gdzie przecinają się zrobione przez ciebie zgięcia kartek.
 8. Narysuj serce wokół tego narysowanego kółeczka.
 9. Narysuj pierwszą literę swojego nazwiska z prawej strony twojego imienia.
 10. W prawym dolnym rogu kartki napisz „zadanie wykonane” i oddaj mi swoją kartkę.

Oczywiście poziom trudności poleceń zależeć będzie od wieku dzieci.

Dodatkowe uwagi:

 • Ćwiczenie możesz zaprezentować rodzicom na zebraniu jako możliwą zabawę z dziećmi w domu.
 • Możesz ocenić pracę uczniów, przyznając im po jednym punkcie za każde prawidłowo wykonane polecenie. Jeśli powtórzysz zabawę za miesiąc, możesz z dziećmi porównać punktację z dwóch ćwiczeń i sprawdzić, czy dziecko zrobiło postępy w uważnym słuchaniu. Polecenie w kolejnym ćwiczeniu powinny być inne.
0
Udostępniono