KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Zabawa w kręgu, która pozwala ćwiczyć nie tylko struktury zdaniowe, ale także pozwala integrować grupę i zwiększać pewność siebie.

Wiek: 4-12 lat

Materiał: drobny przedmiot do przekazywania w kręgu (piłeczka, pluszak, kamień itp.)

  1. Poproś dzieci, aby usiadły w kręgu.
  2. Powiedz dzieciom początek zdania do dokończenia, np. Najbardziej lubię... / Czuję się szczęśliwa, kiedy... / Gdy dorosnę, chciałbym....
  3. Wybrane zdanie może być powiązane z omawianym tematem. Możesz też zdania zapisać na tablicy.
  4. Podaj jednemu dziecku przedmiot i zachęć je do dokończenia zdania.
  5. Dziecko dokańcza zdanie i podaje przedmiot koledze z lewej strony. Przedmiot krąży tak długo, aż wszystkie dzieci będą mogły się wypowiedzieć.

Uwagi:

  • Jeśli pytanie jest bardzo osobiste, warto wprowadzić regułę odmowy wypowiedzi. Dziecko, które nie chce dokończyć zdania, bierze przedmiot i mówi, np. "Odmawiam" i przekazuje przedmiot dalej.
  • Bawiąc się z młodszymi lub nieśmiałymi dziećmi, możesz jako przedmiot do podawania wybrać kukiełkę lub dużą szmacianą lalkę. Dzieci wtedy wypowiadają swoje zdanie do lalki, co niektórym przyjdzie dużo łatwiej niż mówienie do całej grupy.
  • Ćwiczenie to pozwala utrwalać wybrane przez ciebie wzorce językowe w formie zabawy bliskiej dzieciom. Podawany przedmiot doskonale dyscyplinuje grupę, gdyż wiadomo kiedy następna osoba może zacząć swoją wypowiedź.
  • Jeśli chcesz bardziej skupić uwagę dzieci, wybierz piłkę jako przedmiot. Wtedy piłkę toczysz do dziecka, które ma się wypowiedzieć. Ono następnie toczy piłkę do innego dziecka. Piłka nie krąży wkoło i wszystkie dzieci pozostają czujne.
  • W starszej grupie dzieci możesz też poprzedzić zabawę w kręgu, krótką pracą w grupach. Podczas pracy w grupach dzieci mają za zadanie dowiedzieć się konkretnej rzeczy o partnerze. Następnie siedząc w kręgu wypowiadają się po kolei: "Maga chce zostać lekarką, gdy dorośnie".
0
Udostępniono