KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Zabawa rozwijająca kompetencje językowe oraz rozbudzająca zainteresowanie światem. Lubiana przez dzieci, może stać się codziennym krótkim rytuałem.

Jeśli chcemy bawić się w zabawę codziennie, ustalamy z klasą następujące reguły:

  • W każdy piątek zgłasza się piątka chętnych dzieci, które chcą stać się reporterami w następnym tygodniu.
  • Każde dziecko odgrywać będzie rolę reportera w inny dzień tygodnia, a rozpoznać je można będzie już rano - np. po specjalnym identyfikatorze, czapce z daszkiem, czy udekorowanym mikrofonie (wyłączonym!)

Zadaniem każdego reportera jest wyszukać interesujący temat z gazety, wiadomości telewizyjnych, radia, internetu lub czasopisma. Temat może wynikać z osobistych zainteresowań lub opierać się na aktualnymi wiadomościach. Na początku dnia reporter wygłasza krótką prezentację wybranego wydarzenia lub informacji.

Podczas prezentacji reporter powinien:
- mówić wyraźnie i płynnie
- nie posługiwać się notatkami (mówić z pamięci)
- tak przygotować prezentację, aby była krótka i przykuwała uwagę słuchaczy

0
Udostępniono