KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Zabawa rozwija leksykalny zasób słownictwa dzieci oraz uczy czekania na swoją kolej w grze.

Wiek: 5-12 lat
Materiały: nie są potrzebne

Jak się bawimy?

  1. Dzieci dobierają się w pary i siadają przodem do siebie.
  2. Wyjaśnij dzieciom, że będą się bawić w dziwnego tenisa. Zamiast odbijać do siebie piłeczkę tenisową, dzieci będą odbijać do siebie nowe słowa.
  3. Odbijane słowa powinny spełniać podane kryterium.
  4. Przykładowe kryterium: nazwy zawodów. Pierwsze dziecko udaje, że odbija piłeczkę i mówi "lekarz". Partner też odbija na niby piłeczkę i mówi "piekarz". Wymiana piłeczek trwa: "kierowca - nauczyciel - ekspedientka - kominiarz" itd
  5. Zachęć dzieci, aby notowały ilość wymienionych w rundzie słów.

Przykładowe możliwe kryteria w zabawie:

  • leksykalne: nazwy miejsc, kwiatów, miejscowości, krajów, sportów, drzew, rzek
  • gramatyczne: przymiotniki, czasowniki, przysłówki - czasowniki w określonej formie (np. 3 osoba liczby pojedynczej) - stopniowanie przymiotników

 

0
Udostępniono