KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Popularna gra rozwija zmysł dotyku, wyobraźnię przestrzenną i słownictwo. Istnieje wiele wariantów tej zabawy, a kolejne można dowolnie wymyślać.

Potrzebne materiały: bawełniany woreczek, różne przedmioty (powinny różnić się zarówno kształtem, jak i materiałem z jakiego są wykonane). Umieszczamy przedmioty w woreczku.

Woreczek taki może znaleźć swoje stałe miejsce w sali przedszkolnej lub szkolnej. Nauczyciel wymienia regularnie jego zawartość, a także pokazuje dzieciom możliwe warianty zabawy z woreczkiem. Zabawa z woreczkiem może odbywać się samodzielnie, w parach lub w grupie.

Zabawa 1
Dziecko wkłada rękę do woreczka i wybiera sobie jeden przedmiot. Dziecko bada przedmiot dotykiem i stara się odgadnąć jego nazwę. Dziecko nazywa przedmiot a następnie wyjmuje go z woreczka. Teraz możemy sprawdzić, czy ręce „zobaczyły” prawidłowo.
Woreczek przechodzi do kolejnego gracza ...

Zabawa 2
W woreczku umieszczamy ograniczoną liczbę przedmiotów (na początek np. 3-5). Dziecko dotyka przedmioty z woreczka, stara się je rozpoznać i zapamiętać. Następnie na kartce papieru pisze nazwy przedmiotów lub je rysuje. Na koniec dziecko sprawdza zawartość woreczka.
Trudność zabawy wzrośnie po zwiększeniu liczby przedmiotów w woreczku.

Zabawa 3
Dziecko wkłada rękę do woreczka i wybiera jeden przedmiot. Następnie stara się go scharakteryzować „jest gładki, szorstki, okrągły, spiczasty”. Opisywanie może być ćwiczeniem samym w sobie lub też służyć innym dzieciom do zgadywania, o jakim przedmiocie mowa.

Zabawa 4
Do tej zabawy potrzebne będą dwa woreczki z identyczną zawartością. Jedno dziecko dotyka dowolny przedmiot w jednym woreczku, a następnie nazywa go. Zadaniem drugiego dziecka jest odnaleźć ten sam przedmiot w drugim woreczku. Sprawdzeniem poprawności wykonania zadania będzie porównanie przedmiotów.

Gotowe pomoce "tajemnicze woreczki" znajdziesz w sklepie educarium Obrazek

0
Udostępniono