KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Subwencja oświatowa z programu MEN dla szkolnych klasopracowni przyrodniczych to niepowtarzalna szansa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych.


Publiczne szkoły podstawowe mają możliwość otrzymania dofinansowania na wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Minister Edukacji Narodowej wyznaczył rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość w roku wynosi 0,4%. MEN przewidział realizację tego programu na 4 lata (2018-2021), od tego roku wprowadzony został roczny limit aplikowania do 50% szkół dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

W ramach rezerwy oświatowej szkoły mogą ubiegać się o dodatkowe środki na pomoce edukacyjne w ramach:

⇒ kryterium V - dofinansowanie wyposażenia do nauki geografii, biologii, chemii i fizyki

⇒ kryterium VI (nowe lub adaptowane pomieszczenia) - dofinansowanie wyposażenia do nauki geografii, biologii, chemii, fizyki i matematyki

 

Posłuchaj, jakie warunki musi spełniać szkoła, aby mogła otrzymać dofinansowanie w ramach danego kryterium:

 

Więcej szczegółowych informacji na temat rezerwy oświatowej wraz gotowymi dokumentami do pobrania znajdziesz na dedykowanej stronie klasopracownia.pl. 

 

Rezerwa oświatowa 2020 - podstawowe informacje

Rezerwa oświatowa 2020 - wnioski do pobrania

0
Udostępniono