KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Wyścig matematyczny do 100Czego potrzeba by dobrze się bawić? Oryginalnego planu, prostych materiałów, odrobiny emocji i współpracy w grupie? Ludzi!!! Ta reszta jest dodatkiem. Spróbuj jak najszybciej dotrzeć do setki i wygrać z innymi drużynami, przy okazji ćwicząc przeliczanie i zapisywanie liczb do 100.

 

Potrzebne materiały i pomoce:

- 1 kartka papieru
- 1 kostka
- 1 ołówek

Walizka pełna kostek- 162 szt.

Ilość graczy: 4 – 5 lub kilka grup o tej liczebności
Czas gry: od 5 minut wzwyż
Wiek: od 6 lat
Cel: kształcenie umiejętności zapisu i przeliczania liczb do 100

Wlizka pełna kostek- 162 szt.

Zasady gry
Podziel uczniów na mniejsze grupy – po 4-5 osób. Rozdaj każdej grupie potrzebne materiały i kostkę. Poproś by każda grupa usiadła w kręgu. Najmłodszy  zawodnik rozpoczyna grę rzucając kostką. Jeśli wyrzuci Wlizka pełna kostek- 162 szt.6 zaczyna jak najszybciej zapisywać na kartce liczby od 1 do stu, gracz po prawej przejmuje kostkę. Gdy drugi gracz wyrzuci 6 przejmuje kartkę papieru i kontynuuje pisanie liczb do 100, a kostkę przekazuje graczowi trzeciemu idt.
Np. Gracz pierwszy zapisuje liczby od 1 do 12, gracz drugi w tym czasie wyrzuca 6, przejmuje kartkę. Kontynuuje pisanie liczb od 13 do 15, bo gracz trzeci wyrzucił 6 i przejmuje kartkę kontynuując pisanie liczb od 16 itd.
W grupie wygrywa gracz, który zapisze liczbę 100, natomiast w wyścigu pomiędzy grupami wygrywa ta, która pierwsza „dokulała się” do setki.

Inne wersje gry

  • Zamiast 6 wybierz inną liczbę z kostki, którą trzeba wyrzucić.
  • Uczniowie zapisują co drugą /co trzecią / co piątą itp. liczbę w kolejności.
  • Gracze rzucają dwiema kostkami i muszą wyrzucić liczby dające sumę 10, by zacząć pisać.

Jakie kostki Cię interesują? Duże , małe, miękkie, czy twarde, z kropkami, czy liczbami, z 10, 12, czy 20 ściankami? Zobacz je w naszej ofercie.

115-9095 Walizka pełna kostek - 162 sztuki
110-9040 Dwie kostki z pianki - kropki 1-6
115-9063 Duża kostka do gry - liczby 1-12

0
Udostępniono