KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Mozaika PerloTak, tak, ten obcego pochodzenia rzeczownik właśnie tak dziwnie się odmienia w liczbie mnogiej - mozaik!
Mozaika Perlo rozwija u dzieci szereg umiejętności, które pełnią ważną rolę w ich rozwoju. Dostarcza nie tylko ćwiczeń z zakresu koloru, kształtu, rozmiaru, kierunku i ułożenia przedmiotów (odtwarzanie dwuwymiarowych figur), ale ćwiczona jest również umiejętność odnajdywania, kojarzenia z wykorzystaniem kart z wzorami. Rodzaj zadań sprawia, że kluczową rolę w zabawie sprawuje koordynacja wzrokowo-ruchowa. Rozwój tych umiejętności jest istotny przy późniejszej nauce czytania (obserwacja), pisania (czynność motoryczna) i języka (kształt i kierunek liter).

Obszary, na których gra się koncentruje to: rozwój poznawczy i umiejętności arytmetyczne, rozwój myślenia logicznego i odkrywanie znaczenia liczb, rozwój umiejętności dyskryminacji wzrokowej kolorów i kształtów, rozwój małej motoryki i umiejętności pisania przez ćwiczenie precyzyjności chwytu pęsetkowego.

Gra
Mozaikę Perlo można wykorzystać na wiele różnych sposobów:

Opcja I  Zabawa dowolna
Dzieci wykorzystują własną wyobraźnię do tworzenia wzorów.

Opcja II Karty z wzorami
Karty z wzorami można umieścić w drewnianej ramce i przykryć przezroczystą podstawką na mozaikę. Pozwala to dzieciom powielić dany wzór. Można również postawić kartę z wzorami obok planszy do mozaiki, utrudniając w ten sposób zadanie.

Opcja III Rytmy
Dzieci otrzymują zadanie ułożenia serii kolorów, np. dwa czerwone koraliki, następnie dwa zielone, dwa czerwone, itd. Zadanie to może zostać następnie poszerzone o inne kolory i/lub proste figury (np. kwadrat lub trójkąt).
Można również przeobrazić „rytm” w ćwiczenie językowe z zakresu ilości, koloru i pojęć np. "weź 6 czerwonych koralików i ułóż z nich trójkąt (lub dowolny kształt), potem weź 5 koralików zielonych i ułóż z nich krzyżyk (lub dowolny kształt, w zależności od możliwości dziecka) po prawej stronie trójkąta, a potem taki sam zielony trójką i znów czerwony krzyżyk i tak na przemian".

Mozaika zazwyczaj wyzwala w dzieciach ogromne pokłady pomysłów - daj się im ponieść!

0
Udostępniono