KONTAKT 52 32 47 800

Twoja skarbnica codziennej inspiracji

Specjalne potrzeby edukacyjne

Innowacyjny system Uwaga słuchowa został stworzony z myślą o ułatwieniu pracy terapeuty oraz zwiększeniu komfortu pacjenta. Pełny zestaw składa się z nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania, które pozwalają na prowadzenie efektywnej terapii.

Termin autyzm po raz pierwszy wprowadzony został w 1943 roku przez amerykańskiego psychiatrę Leo Kannera. Zwrócił on uwagę na pewną grupę dzieci odznaczających się nietypowym, charakterystycznym wzorcem zachowania. Były to dzieci zamknięte w sobie, izolujące się,  preferujące samotność oraz nie...

szczęśliwy chłopiec niepełnosprawny intelektualnie wraz z opiekunem

Muzyka jest środkiem, który stosunkowo łatwo dociera do człowieka, także tego z niepełnosprawnością intelektualną, do jego przeżyć i świata wewnętrznego. Jest to możliwe dzięki temu, że omija ona sferę intelektualną w komunikacji werbalnej. Trzy lata temu zaczęłam po raz pierwszy prowadzić koło...

Występowanie różnego rodzaju dysfunkcji u niektórych dzieci i przyczyny ich powstawania są przedmiotem badań wielu naukowców. Jednak dopiero sformułowanie hipotezy wskazującej na implikacje funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się dziecka przez dr A. Jeana Ayresa doprowadziły do...